Milieu en certificeringen

Milieu 

Mensen hebben vaak het idee dat metaalrecycling een slecht effect heeft op het milieu. Dit is echter niet zo, mits het recycling proces op de juiste wijze gebeurt. Wij bij Metaalhandel Zondervan vinden het belangrijk dat het milieu zo min mogelijk wordt vervuild. Daarom gaan wij altijd milieuvriendelijk te werk. Metalen worden op een milieuvriendelijke wijze gerecycled en wij zorgen ervoor dat er geen metaal en andere vrijgekomen stoffen worden geloosd op een plek waar dat niet milieuverantwoord is.

Certificeringen

Wij beschikken over een aantal certificeringen om ervoor te zorgen dat onze bedrijfsvoering zo goed en snel mogelijk verloopt. Wij beschikken over onder andere:

  • ADR certificaat: wij zijn ADR gecertificeerd om gevaarlijke stoffen te vervoeren. Dit is nodig om ervoor te zorgen dat wij in staat zijn oude accu’s van uw woning of bedrijfspand naar ons eigen terrein te vervoeren.
  • NIWO-certificaat: wij zijn in het bezit van een NIWO-certificaat, wat inhoudt dat wij gecertificeerd afvalstoffen kunnen inzamelen en vervoeren.
  • VIHB: ieder bedrijf dat zich bezighoudt met het inzamelen, vervoeren en verhandelen van bedrijfsafvalstoffen en andere afvalstoffen dient op de VIHB lijst te staan. Vermelding op deze lijst houdt in dat het bedrijf betrouwbaar, kredietwaardig en vakbekwaam is.